YADANO

 Adrie Jeurissen kunt u bereiken via A.Jeurissen@fo.nl .

 

Het stripalbum 'Tanden Kiezen' is te verkrijgen door € 12,50 over te maken op NL21INGB0681614471 t.n.v. A. Jeurissen onder vermelding van uw adres.